Mads Madsen

Min Farfar, som levede fra 1866 til 1958, blev født i Silkeborg.

Mads taler på kongressen

Forældrene var Elisabeth Christensen og Jørgen Madsen og Mads Madsen fik 6 Søskende, Kirstine født 1868, Kresten i 1870, Marie i 1872, Anton i 1874, Emil i 1877 og Jens Marius i 1882.

Mads blev Konfirmeret 4-10-1880, kom senere i lære som slagter og blev udlært 1-11-1885 hos Slagter Carl Henriksen i Silkeborg. Derefter kom han til Randers og var hos forskellige Slagtemestre.

Han blev meget interesseret i fagforeningsarbejde, som optog ham resten af hans liv.

Jeg vil fortælle om min farfars lange liv, ud fra de avisudklip og dokumenter, som jeg har.

Perioden 1866-1880
Mads Madsen blev født i Skjoldelev den 19 Juli 1866.
Han blev hjemmedøbt som syg d. 21-11-1866. Dåben blev publiceret d. 17. Maj 1867.
Forældre: Husmand Jørgen Madsen og Hustrue Elisabeth Christensen i Skjoldelev.
Faddere: Husmand Christen Bachs Enke af Skjoldelev, Ungkarl Niels Madsen af Sjelle,
Niels Christensen og Rasmus Christensen begge af Skjoldelev.
Moderen var 24 Aar gl. og blev indladt d. 2. Dec.

mads-madsen-kokoppe-attest-1868

Han blev vaccineret d. 26 August 1868 af Ditlev

En folketælling  1.Februar 1870 i Lading sogn
1 Hus, nr. 89 Jørgen Madsen, M, 28, G., Lutr., f. Raaby s. Gjerlev, Randers, Husfader, Træskomand og Husejer
Elisabeth Christensen, K, 21, G., Lutr., f. Lading s. Aarhus A., Husmoder
Mads Madsen, M, 4, U, f. Lading s. Aarhus A, Barn
Kristine Jørgine Madsen, K, 2, U, f. Lading s. Aarhus A, Barn
Anne Madsine Nielsen, K, 58, E, f. Gjølvad s ?, Opholdskone

Han blev konfirmeret i Silkeborg i 1880.
Konfirmerede Drenge 1880 nr. 7, Søndag efter Trinitatis d. 4 Oktbr. Mads Madsen
Forældre: Husmd. Jørgen Madsen og Hustru Elisabeth Kristensen Skjoldelev Silkeborg, f. Lading 19/7-66 døbt 21/11-66.
Dom ang. Kundskab og Opførsel, mg.

Perioden 1880-1920
Mads Madsen blev uddannet Slagter 1. November 1885, ved Carl Henriksen i Silkeborg ifølge hans lærebrev.

laerebrev-1-3-1885

Han tog derefter på Valsen en kort tid, men kom ikke længere end til Fyn, tog tilbage til Jylland og fik arbejde på Århusegnen et års tid. Her kom han i forbindelse med en slagter fra Randers, som søgte en svend. Han hed for øvrigt Figaro-Pedersen. De første år arbejdede han hos forskellige private slagtermester, hos den gamle slagter Werge, hos Melchiors i Vestergrave og hos hesteslagter Aaquist. Jeg er ikke klar over hvor længe han var ansat ved hver af disse Slagtermestre.

I 1889 gjorde han Militærtjeneste i Århus ved 14” Bataljon fra 31/3-1889 til 3/10-1890.

mads-madsen-optagelse-i-laegdsrullen
forholdsattest-14-bataillon-aarhus-30-9-1890
side-1-afregningsbog-508-m-madsen
afregnings-bog-nr-508-m-madsen-14batli-2-komp
skyttebog-508-m-madsen
mads-madsen-forstaerkningspas

Efter Militærtjenesten 1890 kommer han tilbage til Randers. den 11 januar 1891 stifter han Slagtersvendenes Fagforening sammen med Peder Sabro, men den varede ikke så længe, Interessen var ikke stor nok, man ville hellere købe øl end at betale kontingent, fortæller han i Socialdemokraten 14 juli 1956.

Den 9-6-1891 blev han gift med min Farmor Bodil Marie Hansen, som også var kommet til Randers fra Voer på Djursland.

I 1893 fik han arbejde på Randers Andels Svineslagteri hvor han var i 45 år. deraf mere end en snes år som Mestersvend

 Så 1893 fik vi Slagteriarbejderne med og så stiftede vi foreningen for anden gang. Den kom nu til at hedde Slagteriarbejdernes Fagforening i Randers, her var han Formand i flere år, det var den første fagforening af sin art i hele landet. I 1911 blev han Æresmedlem af fagforeningen i Randers

I 1895 var han medstifter af Slagteriarbejdernes Forbund med kun 8 afdelinger.

Han blev derefter af afdelingen sendt rundt til forskellige Byer for at søge at få oprettet afdelinger.

Så kan jeg bedre forstå at Onkel Jørgen er født i Holstebro 1898, og Faster Agnes og Faster Lilly i Hjørring 1900 og 1902. Jørgen og Agnes er hjemmedøbt og fremstillet i Kristrup Kirke 17-8 1902 samme dag hvor Lilly bliver døbt.

mads-madsen-paa-et-ukendt-slagteri

Mads Madsen nr. 3 fra højre i første række, men hvilken Slagteri det er, ved jeg ikke.

I 1906 var han Medstifter af Vorup Socialdemokratisk Vælgerforening.

Århusvejens Vandværk var han også Medstifter af.

Perioden 1920-1941

På Dansk Slagteriarbejder forbunds 25 års Jubilæums Kongres den 25. juli 1920 i Aarhus, blev Mads Madsen udnævnt til Æresmedlem af Slagteriarbejderforbundet.

mads-madsen-aeresmedlem-diplom

På Dansk Slagteriarbejderforbunds 25 Aars Jubilæums Kongres i Aarhus den 25. juli 1920 vedtoges at udnævne M. M. Madsen til Æresmedlem, af Forbundet som Tak og Anderkendelse for hans 25-aarige fortjenstfulde Arbejde i Forbundets Tjeneste.
           H.C.Andreasen .           P.Jensen.          C.P.Christiansen.

moede-i-koebenhavn

Møde i Slagteriforbundet ? Mads Madsen nr. 2 fra højre i bagerste række.

kongres-i-odense-1932

Dansk Slagteriarbejderforbunds 19. kongres 1932 i Odense.
Mads Madsen nr. 1 fra venstre i bagerste række.

Søndag den 19. juli 1936 blev Mads 70 år, i den anledning skrev min kusine Ellens mand Johannes, en Sang fra hans 5 døtre i København.

mads-madsen-70-aar-1936

Som 75 årig blev han i 1941 udnævnt til Æresmedlem på Vorup Socialdemokratisk Vælgerforenings 35 års Jubilæum, som han var medstifter af i 1906.

vorup-socialdemokratisk-vaalgerforening-1941
medlemsbevis-nr-1
mads-madsen-legimatiionskort-1941

Perioden 1946 – 1956

Mads Madsen 80 år 19. juli 1946
Med søskende
Kresten, Emil, Marius, Anton,
Kirstine, Mads, og Marie
Billedet er taget ved Vorup Alderdomshjem

mads-madsen-med-soeskende-1946
mads-madsen-80-avis
mads-madsen-80-aars-foedselsdagssang

Sangen mener jeg er skrevet af Ontze og Otto.

vorup-soc-vaelgerforening-40-aars-jubilaeum

40 års Jubilæum 1946

Mads Madsen 85 År 1951
Mads Madsen 85 År 1951

Slagteren udgivet af Dansk Slagteriarbejderforbund nr. 7, juli 1951 50. årgang.
Sender også en lykønskning i deres Medlemsblad.

slagteren-mads-madsen-85-aar
mads-madsen-85-aar-1951

Mads med familien på trappen til Vorup Alderdomshjem, da han blev 85 år 1951

fagforenigs-kongres

Mads til et af de mange møder i Slagteriforbundet, hvor han var æresmedlem.

mads-madsen-med-fagforeningsfolk
slagteriarbejdernes-60-aars-jubilaeum-1
slagteriarbejdernes-60-aars-jubilaeum-2

Under Vorup socialdemokratiske vælgerforenings 50 års jubilæumsfest i 1956, hilste stats og udenrigsminister H C Hansen på den 90-årige slagter Mads Madsen, der er foreningens medlem nr. 1 og æresmedlem.

mads-madsen-og-h-c-hansen-1956
90-aarige-ville-gerne-hilse-paa-komgen
bliv-ved-leve-1
bliv-ved-at-leve-2
bliv-ved-at-leve-3
telefon-fra-usa-1956
90-aars-foedselsdag-1956-1
nytaarsoensker-1956

Mindeord

Mads Madsen døde 15. januar 1958

mads-madsen-doed
for-lidt-kun-at-sige-tak
mindesten-afsloeret

Medlemsbladet Slagteren nr.2 Februar 1958  57. Årgang

vi-saenker-fanen

Medlemsbladet Slagteren nr. 3 Marts 1958 57. Årgang

da-mads-madsen-blev-stedt-til-hvile